Privacy Verklaring

Privacy is erg belangrijk. Dat vindt My Beautiful Present ook. Informatie die je verschaft, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Ik zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze Privacy Verklaring is bedoeld om je aan te geven welke gegevens ik van je verzamel, met welk doel en hoe lang. Verder lees je wat jouw rechten zijn.

Voor vragen, klachten en/of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens mag je contact opnemen via hello@mybeautifulpresent.com

1. My Beautiful Present

My Beautiful Present is gevestigd aan Korfoepad183, 3059 XD Rotterdam. Als eenmanszaak ingeschreven bij de KvK (76742725).
My Beautiful Present is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die My Beautiful Present verwerkt en met welk doel

My Beautiful Present verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt*.

My Beautiful Present verzamelt gegevens afhankelijk van het doel:

-Onze samenwerking / onze overeenkomst
Voor een goede samenwerking en de afhandeling van de betaling verzamel ik gegevens.
> NAW, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, aantekeningen

- Verzenden van de nieuwsbrief, indien toestemming gegeven
Je ontvangt alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor hebt ingeschreven. Als e-mail verzendprogramma wordt Active Campaign / Mail Blue gebruikt.
> Naam, e-mailadres, toestemming (deze kan altijd ingetrokken worden)

- Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
Via de website kunt je een product of dienst bestellen. Hiervoor worden gegevens opgeslagen. Voor de geautomatiseerde bestelling en betaling wordt WooCommerce gebruikt icm een koppeling met Mollie voor de verwerking van de betaling
> NAW, (telefoonnummer), e-mailadres, betaalgegevens

- Je te kunnen e-mailen, indien je het contactformulier hebt ingevuld
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen.
> Naam, e-mailadres, vraag

- Je te kunnen e-mailen, indien je een gratis product / dienst hebt aangevraagd. Als e-mail verzendprogramma wordt Active Campaign / Mail Blue gebruikt.
> Naam, e-mailadres, bestelling

- Gegevens ten behoeve van een recensie op de website:
Voor het plaatsen van een recensie kan ik jou om input vragen.
> naam, (bedrijf), recensie

- Wettelijke verplichting
NAW, betaalgegevens

*My Beautiful Present heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of iemand ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat er persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon zijn verzameld zonder toestemming van ouder of voogd neem dan zsm contact op.

3. Bewaartermijn van jouw gegevens

My Beautiful Present bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

- Gegevens mbt onze samenwerking / overeenkomst:
* maximaal 1 jaar na einde van onze overeenkomst

- Aanmelding van de nieuwsbrief
* maximaal 3 maanden na uitschrijving

- Facturatie gegevens nodig als wettelijke verplichting van de belastingdienst:
- 7 jaar, conform wettelijke verplichting.

- Contactgegevens ingevuld op het contactformulier:
* maximaal 1 maand, tenzij er een overeenkomst uit voortkomt

- Gegevens ingevuld bij aanvraag van een gratis product of dienst:
* maximaal 3 maanden, tenzij er een overeenkomst uit voortkomt\

- Gegevens ten behoeve van een recensie op de website (naam en recensie):
* Deze wordt getoond bij jouw akkoord en zolang deze relevant zijn voor de dienstverlening van My Beautiful Present, maar worden verwijderd of geanonimiseerd op het moment dat jij hiertoe een verzoek doet.

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

My Beautiful Present gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

My Beautiful Present gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Lees hier meer over het Cookie beleid.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

My Beautiful Present maakt gebruik van Google Analytics en een Facebook Pixel en is hierbij aan de verplichtingen van Google en Facebook gebonden.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

My Beautiful Present verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien het noodzakelijk is dat derden jouw gegevens verwerken stelt My Beautiful Present een verwerkersovereenkomst op om de veiligheid te borgen.

My Beautiful Present zal jouw gegevens op geen enkele wijze doorverkopen aan derden.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

My Beautiful Present neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

7. Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt rechten ten behoeve van je persoonsgegevens:

- Inzien
- Corrigeren
- Verwijderen
- Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
- Gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik jou vragen om een identificatie. Dit betreft een kopie van een geldig identiteitsbewijs, voorzien van handtekening en contactgegevens. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek

My Beautiful Present wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd zijn

My Beautiful Present neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

9. Wijzigingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik hier wijzigingen in kan aanbrengen. Deze worden duidelijk aangeven.

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van My Beautiful Present ga je akkoord met deze wijzigingen.

aangemaakt: 1-1-2020
laatste versie: 7-10-2020 (cookiebeleid)