Privacy Verklaring

Privacy is erg belangrijk. Dat vindt My Beautiful Present ook. Informatie die je verschaft, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Ik zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze Privacy Verklaring is bedoeld om je aan te geven welke gegevens ik van je verzamel, met welk doel en hoe lang. Verder lees je wat jouw rechten zijn.

Voor vragen, klachten en/of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens mag je contact opnemen via hello@mybeautifulpresent.com

1. My Beautiful Present

My Beautiful Present is gevestigd aan Korfoepad183, 3059 XD Rotterdam. Als eenmanszaak ingeschreven bij de KvK (76742725).
My Beautiful Present is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die ik verwerk en met welk doel

My Beautiful Present verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt*.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Ik verzamel gegevens afhankelijk van het doel:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van de nieuwsbrief, indien toestemming gegeven
- Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is voor een goede dienstverlening
- Je te kunnen e-mailen, indien je het contactformulier hebt ingevuld
- Je te kunne mailen, indien je een E-book hebt aangevraagd
- Om producten bij je af te leveren, indien je iets gekocht hebt
- Indien My Beautiful Present hier wettelijk toe verplicht zijn (bv belastingaangifte)

*My Beautiful Present heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of iemand ouder dan 16 is.

3. Bewaartermijn van jouw gegevens

My Beautiful Present bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
- Contactgegevens (naam, e-mailadres) ingevuld op het contactformulier:
tot 1 week na afronding van het contact, tenzij hier een overeenkomst uit voort komt
- Gegevens mbt onze overeenkomst (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer):
tot 1 jaar na einde van onze overeenkomst
- Facturatie gegevens (naam, rekeningnummer):
tot 7 jaar, conform wettelijke verplichting van de belastingdienst
- Gegevens ten behoeve van een recensie op de website (naam en recensie):
worden getoond bij jouw akkoord en zolang deze relevant zijn voor de dienstverlening van My Beautiful Present, maar worden verwijderd of geanonimiseerd op het moment dat jij hiertoe een verzoek doet.

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

My Beautiful Present gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
My Beautiful Present gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Lees hier meer over het Cookie beleid.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

My Beautiful Present verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. My Beautiful Present zal jouw gegevens op geen enkele wijze doorverkopen aan derden.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

My Beautiful Present neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

7 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt rechten ten behoeve van je persoonsgegevens:

- Inzien
- Corrigeren
- Verwijderen
- Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
- Gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik jou vragen om een identificatie. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek

My Beautiful Present wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8 - Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd zijn

My Beautiful Present neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

9 - Aanpassingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik hier wijzigingen in kan aanbrengen. Deze worden duidelijk aangeven.

aangemaakt: 1-1-2020